Info

SKROT-Musical Playground

Ett Kulturbryggan-projekt skapat av musikgruppen SKROT.

Lek och spela i ett unikt upplevelserum. En musiklekplats där ni får uppleva och leka med musik och ljud. Musik ihop med rörelse, ljus, projicering och taktila material. Ni leker, spelar, hör, rör er, bygger, känner och ser musik.” 

Med finansiering av Kulturbryggan.

En personaltät lugn, intressant och rolig musik och teknik-upplevelse. I upplevelserummet finns musiker och pedagoger som hjälper barnen med de olika utmaningarna i små grupper.
Musikgruppen SKROT står bakom det nya upplevelserummet som är producerat med stöd av Kulturbryggan. 

Plats: Rehab kultur Spånehusgatan 83 Malmö. Under Juni och September 2020

Musikgruppen SKROT har 10 års jubileum år 2020 och vi som är med har jobbat som musiker och pedagoger i över 20 år i många olika skolformer.

Annons